Cần tìm đối tác hợp tác khai thác www.phutungxedap.com


Liên hệ: 097 553 5678
Cảm ơn.   

 

Tên Tiếng Việt: Phụ Tùng Xe Đạp

Phụ Tùng Xe Đạp thành lập ngày 30 tháng 6 năm 1960 trực thuộc UBND thành phố Hà Nội, theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0100100424 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.
 
Phụ Tùng Xe Đạp  được thành lập ngày 30/06/1960.
 

Giỏ hàng thành công