LIÊN HỆ

Phụ Tùng Xe Đạp
Email: info@phutungxedap.com
Địa chỉ: HCM

Xe đạp leo núi điện của PeugeotĐánh giá đối tác

Uy tín: mức độ uy tín khi làm việc của đối tác
You gave a rating of 0 star(s)
3,0  
Chất lượng: về sản phẩm&dịch vụ do đối tác cung cấp
You gave a rating of 0 star(s)
8,0  
Hiệu năng: khả năng đáp ứng đơn hàng khi đặt hàng
You gave a rating of 0 star(s)
2,0  
Chi phí: đánh giá về chi phí/ giá cả so với thị trường
You gave a rating of 0 star(s)
4,0  
Thái độ: phục vụ khách hàng
You gave a rating of 0 star(s)
8,0  
An toàn: thông tin, tài chính khi giao dịch
You gave a rating of 0 star(s)
2,0  
Thời gian: cam kết thực hiện có được đảm bảo
You gave a rating of 0 star(s)
9,0