2013 ULTEGRA - 105


FC-5700,SM-BB70,FD-5700,RD-5701,ST-5700,BR-5700,CS-5700,CN-5701

Price: 9,625,000 - 10,850,000 VNĐ
Minimum Order Quantity: 10
Được tạo bởi Blogger.